Jämför båtförsäkringar genom att gå in på någon av de samlingssidor på nätet som är inriktad på denna typ av försäkring. Vare sig man har en liten sportbåt eller en stor segelbåt måste man ha en båtförsäkring enligt lag. Den kan man finna efter det att man noggrant har jämfört olika typer av båtförsäkringar.

Vare sig man väljer att gå in på en samlingssida på nätet eller själv tar kontakt med olika aktörer är detta arbete viktigt, då konkurrensen om försäkringstagare gör att olika aktörer har skilda villkor i sina båtförsäkringar. Det gäller att se till att man får det bäst anpassade skyddet för den båt som man äger, så att man får hjälp när olyckan väl är framme. Har man inte det kan båtturen, om det vill sig illa, sluta i en ekonomisk tragedi. En båtförsäkring ska täcka de skador som kan uppstå både till sjöss och när båten ligger upplagd och förvarad på land, samt under frakten till uppläggningsstället.

Vad ska ingå i en båtförsäkring?

Det viktigaste är att det finns ett moment för eventuella båtolyckor där en annan part kan vara inblandad. Detta täcker då de skador som din båt kan ha orsakat på motpartens båt och även ett ansvarsskydd. Det är även bra om båten är försäkrad emot brand, grundstötning och övriga skador som kan uppkomma till sjöss, såsom kantring.

I de flesta båtförsäkringar ingår stöldskydd, som både innefattar båten och dess egendomar ombord. Dock är ersättningstaket för båtens egendomar lägre än för båten i sig. En annan viktig del som bör ingå är assistanshjälp som ges då båten har fått tekniska fel och inte kan förflytta sig till sjöss. I denna hjälp ingår assistans om båtens förare skulle bli sjuk, eller om båtbränslet har sinat. Assistensen ges då i form av en bärgare som sätter båten i säkerhet vid närmsta hamn. Detta anses dock vara ett extraskydd och finns inte alltid med i de grundläggande båtförsäkringarna, men rekommenderas för ett fullgott skydd. Jämför detta skydd noggrant, då stora skillnader kan förekomma.